Header of Education

His Majesty the King and Education in Thailand โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและทั่วถึง ในการให้การศึกษาในประเทศ จึงทรงได้มีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการต่างๆ ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในประเทศ
Thai Junior Encyclopedia Project โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โครงการ "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์" ได้เกิดขึ้นจาก พระราชดำริในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ ที่ต้องการให้เป็นโลกของความรู้ ที่มีการนำเอาวิชาการแขนงต่างๆ มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
His Majesty the King and Human Development ในหลวงกับงานพัฒนาบุคลากร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ของประเทศ โดยได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบส เพื่อให้ความช่วยเหลือ ต่อประชาชนที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการหาความรู้
Writings of His Majesty the King "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" และ "ติโต"
จากกระแสพระราชดำริในเรื่องของความสามัคคีของคนในชาติ ในยามที่ประเทศ เกิดวิกฤตขัดแย้ง จนมาเป็นพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" และ "ติโต" ที่ให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าแก่ปวงชนชาวไทย

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology